Kontakt och vanliga frågor

Här hittar du svar på olika frågor som rör projektet ”Training to improve child abuse and neglect diagnostic and administrative coding” och onlinekursen ”Barnskydd inom hälso- och sjukvården: kunskapsbas och dokumentation”.

Allmän information om onlinekursen

1. Vad innebär e-lärande?

Med e-lärande avses självstyrt lärande med hjälp av elektroniska medier - digitala och online. Genom vår onlinekurs har du möjlighet att enkelt fortsätta din yrkesutbildning hemifrån (eller någon annanstans). Våra onlinekurser erbjuder professionell och metodiskt varierad vidareutbildning. Du har också möjlighet att arbeta med kurserna när och var som helst under kursens gång.

2. Vad är syftet med onlinekursen?

Som en del av projektet ”Training to improve child abuse and neglect diagnostic and administrative coding” utvecklar vi onlinekursen ”Barnskydd inom hälso- och sjukvården: kunskapsbas och dokumentation”.
Den introducerar de övergripande teorierna kring barnmisshandel och försummelse och fördjupar sig i ämnet barnskydd inom hälso- och sjukvården. Kursinnehållet omfattar kodning av barnmisshandel, juridiska grunder och strategier för att involvera barn och föräldrar i medicinska beslut. Vid sidan av baskunskaper lägger kursen särskild vikt vid verkliga tillämpningar genom fallstudier.

3. Vilken målgrupp är kursen avsedd för?

Målgruppen för onlinekursen är barnläkare, barnkirurger, akutläkare och medicinska sekreterare som är involverade i den diagnostiska och administrativa kodningsprocessen.

4. Vad erbjuder kursen?

Deltagande i onlinekursen är möjligt från och med april 2024. Onlinekursen är modulbaserad och innehåller fem moduler med totalt 19 inlärningsenheter. Kursen ger först en översikt över allmänna teoretiska principer om barnmisshandel och försummelse. Dessutom innehåller den information om barnskydd som är särskilt anpassad till hälso- och sjukvårdssammanhang. Detta inkluderar bland annat kodning av barnmisshandel, såväl som juridiska grunder, genomförande av samtal och barns och föräldrars deltagande i hälso- och sjukvården.
Utöver kunskapsförmedling i form av grundläggande principer och lagtexter, lägger kursen också vikt vid fallstudier för tillämpning av kodning av barnmisshandel och försummelse.

5. Vilket språk är kursen på?

Kursen är på svenska.

6. Behöver jag förkunskaper för att kunna delta i kursen?

Alla intresserade yrkesverksamma från målgruppen kan delta i kursen. Deltagande i onlinekursen är kostnadsfritt.

7. Varför måste jag fylla i enkäter om onlinekursen?

Som en del av utvärderingen av kursen måste du fylla i frågor före och efter att du genomfört kursen. Detta för att vi ska kunna utvärdera kursen, förbättra lärplattformen och kursinnehållet samt kunna följa upp kursens effektivitet med avseende på till exempel kunskap, praktiska färdigheter, emotionell kompetens, överföring till praktiken och kunskapsnivå inom ämnesområdet. Genomförd utvärdering är en förutsättning för certifiering av kursen.

8. Hur dokumenteras deltagandet i och slutförandet av kursen?

När du har slutfört kursen kan du få ett intyg som bekräftar att du deltagit i kursen. Intyget innehåller information om investerad arbetstid, kursinnehållet och i vilken omfattning du har tagit del av kursen. Du kommer att få ett individuellt intyg för kursen så snart du har slutfört kursen.

9. Får texter eller videor från kursen återanvändas?

I allmänhet får textmaterial laddas ner och vidarebefordras för icke-kommersiella ändamål (till exempel inom ramen för fortbildning).  Delning måste alltid göras med en hänvisning till författaren. Alla andra rättigheter kvarstår hos Clinic for Child and Adolescent Psychiatry/Psychotherapy Ulm. Försäljning och all kommersiell användning är inte tillåtet. Filmavsnitt får endast användas inom ramen för kursen till följd av licens- och upphovsrättsavtal. All användning utöver detta, till exempel visning som en del av en vidareutbildningskurs, är inte tillåten.

10. Finns det några alternativ till onlinekursen?

Denna kurs är endast tillgänglig i online-format.

11. Hur lång tid har jag på mig att slutföra kursen?

Du har 120 dagar på dig att slutföra kursen. Du hittar din aktuella tidsangivelse efter att du loggat in i det övre fältet under "Profil". Det är inte möjligt att förlänga kurstiden.

Teknik

1. Vilka är de tekniska kraven?

Du behöver någon av följande webbläsare: Mozilla Firefox 57+, Apple Safari 10+, Opera 50+, Vivaldi 1.15+, Microsoft Edge, eller liknande. Observera att vi endast rekommenderar Internet Explorer om du regelbundet har den senaste versionen tillgänglig. Den bärbara datorn bör ha en processor på minst 2 GHz och ett RAM-minne på minst 2 GB. Du behöver också en PDF-läsare.

2. Är det möjligt att arbeta med kursinnehållet i andra länder?

Det är möjligt att arbeta med kursen i hela världen. Det enda kravet är en dator med snabb internetuppkoppling för en överföring med tillräcklig kvalitet.

3. Fungerar plattformen även med ett operativsystem från Apple?

Du kan även använda plattformen med Apple OS X. Testa en annan webbläsare om innehållet inte visas korrekt.

4. Var kan jag få hjälp om jag har tekniska problem med lärplattformen eller inte kan logga in?

Längst ner på webbplatsen under ”Kontakt” hittar du ett formulär som du kan använda för att skicka din förfrågan till vår brevlåda. Vi kommer att behandla din förfrågan så snabbt som möjligt.

5. Vilka enheter kan jag använda för att få tillgång till onlinekursen?

Du kan använda kommersiellt tillgängliga och internetanslutna datorer eller bärbara datorer. Du kan också genomföra kursen på en surfplatta. Vi avråder användning av smartphone på grund av dess begränsade skärmstorlek.

6. Kan jag också komma åt innehållet offline?

Du har möjlighet att spara kursmaterial som en PDF-fil. Dock kan du bara arbeta med kursen i online-läge.

Övrigt

1. Vem skapade kursen?

Denna kurs är utformad och skapad av arbetsgruppen ”Kunskapsöverföring, spridning, e-lärande” vid kliniken för barn- och ungdomspsykiatri/psykoterapi vid universitetssjukhuset i Ulm i samarbete med Barnafrid, Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn (Sverige).

Kontaktformulär

*
*
*
*
*
* = obligatoriskt fält